Záruční doba platí i na zboží se slevou

Lákavé slevy v obchodech jsou často podmíněny různými ústupky od spotřebitelů. Nejlepším příkladem je zkrácená reklamační lhůta pro výrobky z výprodeje, případně vůbec žádná. Platí však, že bez ohledu na výši slevy se na výprodejové zboží vztahují stejné podmínky jako na zboží, které do výprodeje obchod nezařadilo.

Na každý nový výrobek je záruční lhůta 24 měsíců od jeho koupě a převzetí. U věcí dlouhodobého používání, jako je televizor, pračka či myčka nádobí, může prodejce záruční lhůtu prodloužit.

Pokud ve výprodeji obchodník nabízí použité zboží, například počítač vystavený v prodejně, musí na něj také poskytnout záruční lhůtu. Ta může být kratší než 24 měsíců. „Nesmí být kratší než 12 měsíců,“ upozorňuje Helena Homolová ze Slovenské obchodní inspekce.

Prodejce může ve výprodeji nabízet i neúplné zboží či zboží s vadou. Rozhodnete-li se pro koupi takového výrobku, musí vám jasně vyznačit na doklad o koupi nebo záruční list, co výrobku chybí, nebo co je na výrobku poškozeno. Na tuto chybu se pak reklamace nevztahuje.

K výrobkům, kterým na prodejní ploše chybí návod nebo popis, byste měli obdržet informace o jejich vlastnostech, o způsobu použití, montáže a údržby a také o nebezpečí, které může vyplynout z jeho nesprávného použití nebo údržby.

Když se rozhodnete pro koupi výprodejového zboží a ten bude prodejce nabízet s výraznou slevou jen pro vadu nebo neúplnost, můžete si jej vyzkoušet. V případě elektroniky má většina prodejců samostatný zkušební pult. Pokud by se vám zboží vyzkoušet nepodařilo, můžete jej vyzkoušet hned, jak ho přinesete domů. Případné zjištěné nedostatky byste pak měli neprodleně reklamovat.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram